Schokland en omgeving

Schokland unesco

Schokland is een eiland op het droge, rijk aan archeologische bodemschatten. Schokland herbergt Nederlands langste bewonersgeschiedenis en symboliseert de eeuwenoude relatie van de Nederlanders met het water. Op Schokland zijn sporen van menselijke bewoning aanwezig die teruggaan tot ver in de prehistorie. Het is een archeologisch monument dat ruim 8000 jaar bewoningsgeschiedenis beslaat.

Eeuwenlang lag Schokland als een kwetsbaar eiland in de Zuiderzee. Die verwoestende zee sloeg stukken van het eiland weg. Er was voortdurend overstromingsgevaar en onder de bevolking heerste schrijnende armoede. Daarom besloot de regering in 1859 om het hele eiland te ontruimen. Zo’n 635 ‘Schokkers’ verhuisden voorgoed naar de vaste wal.  Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder maakt Schokland weer deel uit van het vaste land. Een eiland op het droge met een rijk, archeologisch bodemarchief.

Website Schokland en omgeving
Website Museum Schokland

  • Bezoekersinfo
  • Contactpersoon

Middelbuurt 3
8319 AB Schokland
0527-251396
Schokland heeft een museum en een bezoekerscentrum. Bezoekersinformatie vindt u op www.schokland.nl