Veelgestelde vragen

ieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Hoe wordt iets Werelderfgoed?

Om werelderfgoed te worden moet het culturele of natuurlijk erfgoed eerst op de nationale ‘voorlopige lijst’ geplaatst worden. Deze is voor Nederland in 2011 vastgesteld en er staan momenteel 9 erfgoederen op. Klik hier voor meer informatie.

In Nederland voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Werelderfgoedbeleid uit. De Nederlandse regering beslist over de voordracht van nominaties voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO, en het Werelderfgoedcomité neemt uiteindelijk het besluit over het wel of niet inschrijven van de nominaties op deze Lijst.

Wat is het World Heritage Fund en waar wordt het voor gebruikt?

Het World Heritage Fonds bestaat uit financiële bijdragen van lidstaten, giften (van zowel particulieren als regeringen) en bijdragen van andere VN organisaties. Het Fonds heeft jaarlijks ongeveer US$ 4 miljoen te besteden, en het wordt gebruikt om internationaal assistentie te verlenen aan landen ben behoeve van onder andere:

  1. het opstellen van nominaties voor de Werelderfgoedlijst,
  2. de verzorging van trainingsprogramma's voor het beheer van en de omgang met de sites,
  3. technische samenwerking,
  4. hulp in geval van nood en
  5. promotionele en educatieve activiteiten. 

Niet iedereen komt in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds. Bij het toekennen van deze internationale assistentie wordt er gekeken naar de urgentie van de aanvraag, de financiële draagkracht van het land zelf en de mate waarin zij zelf in staat zouden moeten zijn om het Werelderfgoed te behouden en beheren.

Hoe kan ik bijdragen aan het behoud en beheer van werelderfgoed?

UNESCO heeft een zeer beperkt budget voor het behoud en beheer van werelderfgoed. Donaties zijn dan ook zeer welkom. Uw donatie maakt het mede mogelijk dat het werelderfgoed doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. Klik hier voor meer informatie en om te doneren.

Hoe word ik vrijwilliger bij een werelderfgoed?

Elk jaar zijn er wereldwijd duizenden vrijwilligers. De mogelijkheden zijn groot en gevarieerd. Zo kunt u als gids optreden of automatiseringswerk uitvoeren, maar ook meer avontuurlijke bijdragen leveren. Klik hier voor meer informatie.

Waar vind ik meer informatie over 'World Heritage in Young Hands'?

Het project "World Heritage in Young Hands" ging van start in 1994. Het betrekt jonge mensen op een speelse wijze bij het werelderfgoed. Via de officiële site van het World Heritage Centre kunt u meer te weten komen over dit onderwijsmiddel. 

Hoe kan ik aan de foto's komen die op de website staan?

Alle zijn beschermd en zijn dus geen 'publiek domein’. Er zijn wel andere foto’s te krijgen via de UNESCO Photobank.

De foto’s van de Stichting Werelderfgoed Nederland mogen voor privédoeleinden worden gebruikt, maar niet verder worden vermenigvuldigd of gepubliceerd. Belangrijk is om te vermelden dat de Nanette de Jong de fotograaf is en dat de Stichting Werelderfgoed Nederland het copyright heeft.

Ik ben fotograaf en ik wil mijn diensten aanbieden aan UNESCO of mijn foto’s aan UNESCO verkopen.

UNESCO noch het World Heritage Centre koopt foto’s van particulieren. Wel zijn beide gaarne bereid schenkingen van foto’s te ontvangen die kunnen bijdragen aan de verruiming van de bewustwording van het Werelderfgoed. Voor informatie over schenkingen:

World Heritage Centre
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
FranceTel.: 33 (01) 45 68 16 60
Fax: 33 (01) 45 68 55 70
E-mail: wh-info@unesco.org

Heeft u verdere vragen over het werelderfgoed of opmerkingen over deze website? 

Neem dan of contact op met info@werelderfgoed.nl (voor Nederland) of wh.support@unesco.org (voor internationaal).