Extra informatie over de Stichting Werelderfgoed Nederland

In de bijlagen vindt u het activiteitenverslag van 2015, 2016 en 2017 en het activiteitenplan van 2015, 2016, 2017 en 2018.

Stichting Werelderfgoed Nederland is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als RSIN/fiscaal nummer:812442428.