Woudagemaal onder stoom om waterstand te verlagen

Woudagemaal onder stoom om waterstand te verlagen

Wetterskip Fryslân heeft gisteren, zondag 10 september, het historische Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om water af te voeren van de Friese boezem; het stelsel van meren en kanalen in Fryslân (Friesland). Hiermee wil het waterschap de waterstand tijdelijk verlagen om later deze week meer neerslag te kunnen opvangen. Het Wetterskip doet dit preventief.  In de loop van deze week is er kans op veel neerslag en zijn de spuimogelijkheden slecht.

De afgelopen dagen is veel regen gevallen in Fryslân. Plaatselijk viel er 90mm neerslag. De poldergemalen draaien op volle toeren om het water af te voeren vanuit de polders naar de Friese boezem. De waterstand in de Friese boezem, die al preventief was verlaagd, loopt daardoor weer op. Ook de bodem is behoorlijk verzadigd en kan weinig regen meer opnemen. In combinatie met de verwachte slechte spuimogelijkheden vindt Wetterskip Fryslân inzet van het Woudagemaal noodzakelijk.

Spuien en pompen
Wetterskip Fryslân reguleert de waterstand in de Fiese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het IJsselmeer en (via het Lauwersmeer) naar de Waddenzee.  Daarnaast  pompt Wetterskip water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met enkele kleinere gemalen (Zwarte Haan en Roptazijl) naar de Waddenzee. Het Woudagemaal bij Lemmer, een historisch stoomgemaal, wordt nog incidenteel ingezet om het Hooglandgemaal te ondersteunen.  Bij hoge waterstanden op zee kan Wetterskip niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Ook het Woudagemaal pompt water naar het IJsselmeer.  

Onder stoom  
Gisteren werden de stoomketels opgestookt totdat er voldoende druk was opgebouwd om het gemaal in werking te stellen. Het gemaal was gisteren dan ook gedurend een korte tijd in een grote stoomwolk (afblazen van de ketels) gehuld, totdat het gemaal daadwerkelijk draaide. Een spectaculair gezicht. Het Woudagemaal is van 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek. Voor meer informatie >>>