Wereldberoemd in eigen land

Wereldberoemd in eigen land

In het afgelopen jaar is werelderfgoed in eigen land nog bekender geworden. 84% van de Nederlanders van achttien jaar en ouder zegt bekend te zijn met werelderfgoed. In 2014 was dat nog 79%. 1 op 3 Nederlanders zag de publiciteitscampagne op tv, en steeds meer docenten besteden aandacht aan werelderfgoed in de klas. Kortom, ons werelderfgoed staat nu beter op de kaart dan in 2014.

Het onderzoek werd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed door bureau Kantar Public uitgevoerd. Dit om te kunnen meten of betrokken partijen in het werelderfgoedveld de afgelopen jaren de bekendheid van werelderfgoed hebben kunnen vergroten. De nulmeting was in 2014 gedaan. Daaruit bleek dat het UNESCO Werelderfgoed in Nederland toen niet hoog op de agenda stond bij Nederlanders. Tweederde gaf aan nooit een werelderfgoed te hebben bezocht.

De Waddenzee, de Amsterdamse Grachtengordel en het molencomplex in Kinderdijk-Elshout zijn in vergelijking met 2014 nog steeds de bekendste Nederlandse Werelderfgoederen. De publiciteitscampagne "Ons werelderfgoed is wereldberoemd… Binnenkort ook in Nederland" die in oktober 2016 op de buis was, heeft een goed bereik gehad. Zo heeft 34% van de Nederlanders de tv-spot gezien.

Het draagvlak en waardering voor werelderfgoederen in Nederland is groot gebleven; 84% geeft aan dat ze behouden moeten blijven. In het onderwijs krijgen de Waddenzee en de Amsterdamse Grachtengordel, net als twee jaar geleden, de meeste aandacht in hun lessen. Ongeveer de helft van alle ondervraagde docenten heeft in de les weleens aandacht aan deze twee werelderfgoederen besteed. Ten opzichte van 2014 wordt er echter significant meer aandacht besteed aan het Woudagemaal: in 2014 besteedde 10% van de docenten in de les aandacht aan het Woudagemaal, in 2016 is dat 22%.

Meer cijfers uit het onderzoek staan in de infographic
Voor meer informatie >>