Water verbind - week van ons water

Water verbind - week van ons water

Wat is de relatie tussen de Afsluitdijk, het Woudagemaal en de inlaat Teroelsterkolk? Het antwoord is Nederland beschermen tegen het water. Dit is dan ook het thema dat centraal staat bij de uitbreiding van de permanente expositie over het waterbeheer in Friesland bij het Woudagemaal. De uitbreiding is tot stand gekomen met bijdragen van Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân, die samenwerken om Nederland te beschermen tegen het water en te voorzien van voldoende drinkwater. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om breed kennis te delen met het publiek. De uitbreiding van de educatieve expositie in het Woudagemaal draagt daar op pakkende wijze aan bij.

Op donderdag 19 oktober a.s. zal in het bezoekerscentrum de nieuwe uitbreiding tijdens de Week van Ons Water (18 t/m 25 oktober 2017) worden geopend door de Dijkgraaf Wetterskip Fryslân Paul van Erkelens en HID Rijkswaterstaat Midden-Nederland Louis Schouwstra. Tijdens de week van ons water staat op 17,18  en 19 oktober het UNESCO werelderfgoed Woudagemaal in Lemmer ook onder STOOM. Een unieke kans om het grootste, nog werkende stoomgemaal ter wereld in actie te zien! Voor meer informatie over het Woudagemaal >>>