Jarige Stichting Monumentenzorg Curaçao blikt met zorg vooruit op status van monumenten in 2074

 

WILLEMSTAD – De Stichting Monumentenzorg Curaçao (SMC) stond afgelopen zaterdag avond op het ruime terras van Landhuis Brievengat stil bij het 60-jarige jubileum van deze private organisatie. Dat gebeurde aan de hand van een speciaal voor de gelegenheid gemaakte film als vooruitblik op hoe het over nog eens 60 jaar gesteld kan zijn met de vele monumentale panden die Curaçao kent. Het concrete antwoord daarop was moeilijk te geven, maar MSC voorzitter mr. Marcel van de Plank heeft wel redenen voor zorg over hoe het verder moet.

 

 

Gouverneur Lucille George-Wout en haar echtgenoot ir. Herman George, tevens in zijn positie als directeur van de Stichting Monumentenfonds, woonden net als de ministers Van der Horst, Balborda, en Dick, evenals diverse (ex) bestuursleden en een grote schare genodigden de bijeenkomst bij. De heer Van der Plank memoreerde hoe in 1954 toenmalig DOW directeur De Kievit, Percy Cohen Henriquez en EZ directeur Van Boven de aanzet gaven voor deze stichting mede met steun van het Prins Bernhard Fonds. Landhuis Brievengat was het eerste project dat ter hand werd genomen, gered uit handen van de CPIM. Op dit moment heeft de stichting 100 panden in beheer na deze eerst te hebben gerestaureerd. Ondanks de vervlogen zes decennia is de heer Van der Plank pas de vijfde voorzitter van SMC. Hij bedankte zijn voorgangers – van wie de heer Jaime Saleh aanwezig was; Jacky Voges was verhinderd en Franz Karner en Jaap Schiltkamp zijn overleden – en alle voormalige en huidige leden van het bestuur, alsook het eigen personeel. De stichting houdt kantoor op Scharloo met een staf van 9 personen en George Schmit als directeur.

 

 

 

Bewustzijn

 

De toekomst van Curaçao’s monumenten is voor de stichting in diverse opzichten een permanente zorg. Zo vergen monumenten veel en intensief onderhoud waar elk jaar veel tijd, geld en energie in moeten worden gestoken. Meer nog dan voorheen is het een uitdaging om aan de benodigde financiën te komen nu de subsidies uit Nederland zijn opgedroogd en er alternatieven gezocht moeten worden. Verder is de stichting niet gerust op de graad van bewustzijn bij de overheid en het publiek over de waarde van de monumenten, terwijl het toch iedereen zou moeten aangaan dat deze unieke monumenten worden behouden en onderhouden.

 

Gastspreker Gilbert Martina, algemeen directeurvan Ennia, zei dat onze monumenten niet gemist kunnen worden in de economische, sociale en culturele ontwikkeling van Curaçao “Wij kunnen het ons niet veroorloven dat onze monumenten in verval geraken, want dat raakt direct de unieke positie die wij hebben in onze regio. De zorg voor monumenten is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. Daarom moet onze financiële sector actief deelnemen in het beleid voor behoud van onze monumenten door met oplossingen voor de dag te komen waar alle partijen baat bij hebben”.

 

 

 

Filmvertoning

 

Aan het slot van het officiële deel werd de nieuwe film ‘120 aña Stichting Monumentenzorg Curaçao’ vertoond over hoe mensen zich de toekomst van de monumenten voorstellen. Er zijn zelfs speciaal voor deze opnamen schetsen gemaakt van wat het kan worden in de volgende 60 jaar. De film eindigt met twee mogelijke opties: een van het aanzicht van Punda in 2074 totaal in verval, en een ander met hoge moderne gebouwen erachter. De film is gemaakt op basis van een concept van Gonneke van de Kieboom van het bureau WOW en uitgewerkt door Michel Drenthe met tekst van Eloise van Wickeren. Te zijner tijd zal deze film ook vertoond worden op de lokale televisie en bij andere gelegenheden in dit jubileumjaar. Tijdens de daarop volgende receptie werd de documentaire ‘Nu of Nooit’ van Peter Creutzberg uit 1987 getoond op het scherm, terwijl Grupo Ekis zorgde voor een gepaste muzikale noot.