Lesgeven over Werelderfgoed

De handleiding 'Leren over het werelderfgoed' geeft leerlingen de kans om kennis te maken met de meest mooie, unieke en bijzondere kostbare schatten uit het verleden. Met deze handleiding leert u lesgeven over het werelderfgoed. We nemen u mee door de werelderfgoededucatie. U neemt kennis van de inhoud, doelen en didactiek die hierbij horen. U krijgt uitleg over wat het betekent als een monument op de Werelderfgoedlijst wordt gezet en de rol van UNESCO daarbij. U leert de Nederlandse werelderfgoederen kennen.

De handleiding, die te vinden is bij de bijlagen op deze pagina, is ook een wegwijzer door bestaande lesmaterialen over werelderfgoed en bevat tips hoe u concrete lessen over dit onderwerp kunt vormgeven en uitvoeren. U werkt aan specifieke didactische vaardigheden, maar ook aan het ontwikkelen van competenties voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en cultuureducatie. Werelderfgoededucatie zorgt voor een extra rijke leeropbrengst en verbindt verschillende vakgebieden met elkaar. Met werelderfgoed kunt u leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met de plaats van Nederland in de wereld. In het voortgezet onderwijs kunt u de lessen ‘mens en maatschappij’ inhoud geven door in te steken op het cultureel bewustzijn. Of gebruik werelderfgoed in uw eigen lerarenopleiding voor het werken aan uw vakinhoudelijke en -didactische competenties. 

Het lesmateriaal bestaat uit de volgende onderdelen:

Opdrachten voor de leerlingen:

Alle onderdelen zijn als pdf-files bijgesloten. Veel plezier met het werken aan de lessen over het Nederlandse Werelderfgoed!