Over ons

Stichting Werelderfgoed Nederland

Stichting Werelderfgoed Nederland heeft de verantwoordelijkheid om de bewustwording van het Werelderfgoed te vergroten, de belangen van het Werelderfgoed te behartigen, kennis te verwerven, te ontwikkelen en te delen en om gezamenlijk naar buiten toe op te treden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de afzonderlijke werelderfgoederen hun taken optimaal kunnen uitvoeren. Stichting Werelderfgoed Nederland beschermt en behoud het werelderfgoed voor overdracht aan huidige en komende generaties.

In 2000 werd het overlegplatform Werelderfgoed Nederland opgericht. In 2010 werd de naam veranderd in Stichting Werelderfgoed.nl, en in 2016 in Stichting Werelderfgoed Nederland. De Stichting bestaat uit de siteholders die in het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijk zijn voor het behoud en beheer van het Werelderfgoed.

Stichting Werelderfgoed Nederland is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als RSIN/fiscaal nummer: 812442428.

Bestuur

Boris van der Ham
Boris van der Ham Unesco
Voorzitter

Droogmakerij De Beemster: Joyce van Beek
Joyce van Beek Unesco
Burgemeester Gemeente Beemster

Schokland en omgeving: Marian Uitdewilligen
Marian Uitdewilligen
Wethouder Gemeente Noordoostpolder / penningmeester

Amsterdamse Grachtengordel: Mascha ten Bruggencate
Mascha ten Bruggencate
Dagelijks Bestuurder Bestuurscommissie Stadsdeel Centrum, Amsterdam / Secretaris

Rietveld Schröderhuis: Alice Gut
Alice Gut
Adviseur Monumenten, Gemeente Utrecht

Molencomplex Kinderdijk-Elshout: Cees van der Vlist
Cees van der Vlist
Directeur, Molencomplex Kinderdijk-Elshout

Ir. D.F. Woudagemaal: Hilda Boesjes-Beljon
Hilda Boesjes-Beljon
Directeur Ir. D.F. Woudagemaal

Stelling van Amsterdam: Joke Geldhof
Joke Geldhof
Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen

Waddenzee: Jaap Verhulst
Jaap Verhulst
Regio-Ambassadeur EL&I, Noord Nederland en Wadden

Willemstad, Curaçao: Zita Jesus-Leito
Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Van Nellefabriek

Gastlid: Cees van Rooijen

drs. C.A.M. (Cees) van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, adviseur

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Werelderfgoed Nederland