Nederlands werelderfgoed

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft tien door UNESCO erkende werelderfgoederen. Deze zijn uniek in de wereld. Ze vertellen op bijzondere wijze het verhaal van het Koninkrijk der Nederlanden en de Nederlanders op het gebied van waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. Dat deden ze toen, dat doen ze nu en dat zullen ze blijven doen. De werelderfgoederen in het Koninkrijk der Nederlanden zijn:

 • Van Nellefabriek (2014)
 • Grachtengordel van Amsterdam (2010)
 • Waddenzee (2009)
 • Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000)
 • Droogmakerij De Beemster bij Purmerend (1999)
 • Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer (1998)
 • De historische binnenstad van Willemstad op Curaçao (1997)
 • Molencomplex Kinderdijk-Elshout (1997)
 • Stelling van Amsterdam (1996)
 • Schokland en omgeving (1995)

Naast de huidige werelderfgoederen is er ook een Voorlopige Lijst met Nederlands erfgoed dat op de Werelderfgoedlijst wil komen. Klik hier voor meer informatie.

Wie zijn betrokken bij het werelderfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden?

 •     de beheerders van de werelderfgoederen
 •     Stichting Werelderfgoed Nederland
 •     Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 •     Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 •     Nationale UNESCO Commissie

Stichting Werelderfgoed Nederland

De Stichting Werelderfgoed Nederland brengt werelderfgoederen van het Koninkrijk der Nederlanden onder de aandacht van het grote publiek. Dat doet ze door:

 •     samen te werken op het gebied van onderhoud en beheer
 •     documentaires en lespakketten voor scholen te maken
 •     op werelderfgoed.nl Nederlandse werelderfgoederen te promoten
 •     te stimuleren dat beheerders van monumenten kennis delen.

Rijksoverheid

Verantwoordelijk voor het culturele werelderfgoed in Nederland is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het natuurlijke werelderfgoed valt onder de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Samen bepalen ze het Nederlandse werelderfgoedbeleid.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het werelderfgoedbeleid uit. Dat doet hij door:

 •     het opstellen van voorbereidingsdossiers en coördineren van beheersplannen
 •     samen met de Stichting Werelderfgoed Nederland het publiek te informeren
 •     contact te houden met het UNESCO Werelderfgoedcentrum in Parijs.

Nationale UNESCO Commissie

De Nationale UNESCO Commissie adviseert de Nederlandse regering over het werelderfgoedbeleid. Haar taak is UNESCO, de overheid en het veld met elkaar te verbinden en UNESCO in Nederland bekend te maken. De Commissie wordt betaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.