Nederlands werelderfgoed

Fotograaf: 
P. Nieuwenhuizen

Nederland heeft tien door UNESCO erkende werelderfgoederen. Deze zijn uniek in de wereld. Ze vertellen op bijzondere wijze het verhaal van Nederland en de Nederlanders op het gebied van waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. Dat deden ze toen, dat doen ze nu en dat zullen ze blijven doen. De werelderfgoederen in Nederland zijn:

 • Van Nellefabriek (2014)
 • Grachtengordel van Amsterdam (2010)
 • Waddenzee (2009)
 • Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000)
 • Droogmakerij De Beemster bij Purmerend (1999)
 • Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer (1998)
 • De historische binnenstad van Willemstad op Curaçao (1997)
 • Molencomplex Kinderdijk-Elshout (1997)
 • Stelling van Amsterdam (1996)
 • Schokland en omgeving (1995)

Naast de huidige werelderfgoederen is er ook een Voorlopige Lijst met Nederlands erfgoed dat op de Werelderfgoedlijst wil komen. Klik hier voor meer informatie.

 

Wie zijn betrokken bij het werelderfgoed in Nederland?

Bij het Nederlands werelderfgoed zijn betrokken:

 •     de beheerders van de werelderfgoederen
 •     Stichting Werelderfgoed Nederland
 •     Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 •     Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 •     Nationale UNESCO Commissie
 •     Werelderfgoed Podium

Stichting Werelderfgoed Nederland

De Stichting Werelderfgoed Nederland brengt Nederlandse werelderfgoederen onder de aandacht van het grote publiek. Dat doet ze door:

 •     samen te werken op het gebied van onderhoud en beheer
 •     documentaires en lespakketten voor scholen te maken
 •     op werelderfgoed.nl Nederlandse werelderfgoederen te promoten
 •     te stimuleren dat beheerders van monumenten kennis delen.

Rijksoverheid

Verantwoordelijk voor het culturele werelderfgoed in Nederland is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het natuurlijke werelderfgoed valt onder de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Samen bepalen ze het Nederlandse werelderfgoedbeleid.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het werelderfgoedbeleid uit. Dat doet hij door:

 •     het opstellen van voorbereidingsdossiers en coördineren van beheersplannen
 •     samen met de Stichting Werelderfgoed Nederland het publiek te informeren
 •     contact te houden met het UNESCO Werelderfgoedcentrum in Parijs.

Nationale UNESCO Commissie

De Nationale UNESCO Commissie adviseert de Nederlandse regering over het werelderfgoedbeleid. Haar taak is UNESCO, de overheid en het veld met elkaar te verbinden en UNESCO in Nederland bekend te maken. De Commissie wordt betaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Werelderfgoed Podium

Het Wereld­erfgoed Podium is dé startplek om kennis te maken met UNESCO Wereld­erfgoed in Nederland. Nederland heeft tien door UNESCO erkende wereld­erfgoederen, die tot leven worden gebracht in het Wereld­erfgoed Podium. Het Wereld­erfgoed Podium is gevestigd in het monumentale gebouw De Bazel. Het is tevens het informatie­centrum voor Grachtengordel Amsterdam Wereld­erfgoed, dat sinds 2010 op de UNESCO Wereld­erfgoedlijst staat.